MUDr. Veronika Veselá

rehabilitační lékař

Vzdělání

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, promoce 2009

Atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína, r. 2015

Oprávnění k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny, r. 2011

Diplom celoživotního vzdělávání, r. 2016

Absolvované odborné kurzy a školení

Kurz DNS pro lékaře, r. 2018

Kurz škola zad, r. 2016

Kurz rehabilitace spastické parézy (A+B), r. 2016